70 PUNTENPLAN PDF

Following the Front National’s lead, the Vlaams Blok, in the party’s ‘point programme for solving >. () Immigratie: de oplossingen. 70 voorstellen ter oplossing van het vreemdelingenprobleem’, () ‘Immigratie: de tijdbom tikt. Het 7O punten plan’.

Author: Gobar Kazikree
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 17 August 2009
Pages: 168
PDF File Size: 9.57 Mb
ePub File Size: 6.39 Mb
ISBN: 758-1-14344-515-1
Downloads: 77476
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daishakar

Filip Dewinter, hier in Het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok is een van de meest omstreden teksten uit de Belgische politieke geschiedenis. Door de vluchtelingencrisis lijken bepaalde punten eruit weer actueel te worden.

Lees ‘Het Vlaams Blok heeft de discussie totaal verloren’.

Pubtenplan van de vragen die wij stelden aan de heren is of bepaalde punten uit dat plan werden uitegvoerd, zoals onder meer Alexis Deswaef van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten in beweerde. Wij namen zelf de proef op de som: De punten in een groen kader werden uitgevoerd, die in een rood kader niet en de punten in de oranje kaders werden ofwel deels uitgevoerd, of behoeven meer uitleg.

In deed het Vlaams Belang een eigen onderzoek naar de kostprijs van immigratie, de partij claimde toen dat die ons land elk jaar 2 miljard euro kost. Naar aanleiding daarvan bepleit N-VA-fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover dat we ‘moeten we inspelen op de suggestie van de Oostenrijkse regering – de sociaaldemocratische kanselier Christian Kern roept op tot een Europees verbod op verkiezingsbijeenkomsten van Turkse politici – en nagaan in welke mate we hier gezamenlijk tegen kunnen optreden.

Uiteraard ligt een puur verbod niet voor de hand aangezien we de vrijheid van vergaderen niet willen opschorten. Servais Verherstraetenfederaal fractieleider, acht een verbod per definitie niet wenselijk en twijfelt bovendien aan de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid ervan.

  ARMEND SHABANI PDF

70 puntenplan van het Vlaams Blok: wat werd uitgevoerd en wat niet? – BelgiĆ« – Knack

Daar hebben we overigens geen speciale wet voor nodig, punetnplan kan een burgemeester nu al. Sinds voorziet de pujtenplan dat iedereen die hier geboren wordt uit een ouder die hier geboren is en hier 5 jaar zijn hoofdverblijf heeft, automatisch onze nationaliteit krijgt ius soli. Het Vlaams Blok wil echter dat de nationaliteit enkel toegekend wordt aan diegene die geboren wordt uit een ouder die reeds over onze nationaliteit beschikt, zoals dat in dit land het geval was tot ius sanguinis.

Het ius sanguinis is in de Europese Unie de regel, ;untenplan ius soli de uitzondering. Smeyers wil daar – in bepaalde gevallen – eerst nog een burgerschapsproef aan laten voorafgaan. De voorwaarden zijn verstrengd, maar niet zoals het Vlaams Blok wilde. In Vlaanderen en Brussel zijn nieuwskomers verplicht om een inburgeringstraject te volgen.

point plan (Belgium)

Ze wil die mensen eerst een burgerschapsproef – ‘Enerzijds een taalexamen: Anderzijds moet de kennis van de maatschappij worden gepeild: De afschaffing van puntenplaj dubbele nationaliteit is een idee puntenpkan al jaren leeft bij N-VA.

Afgelopen zomer kwam het idee opnieuw naar boven, nadat in Beringen hevige protesten waren uitgebroken na de mislukte staatsgreep in Turkije. Peter De Roover stelde na de rel tussen Nederland en Turkije opnieuw die dubbele nationaliteit in vraag: Want het volledig afschaffen kan gevolgen hebben voor erfenis en eigendomsrechten van de betrokkenen, dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn.

Daags nadien deelde collega-Kamerlid en partijgenote Sarah Smeyers mede dat zulks juridisch inderdaad onmogelijk is.

Smeyers verwijst naar landen als Marokko, Iran en Griekenland, waar het onmogelijk is om afstand te doen van de nationaliteit. Wie de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit heeft, kan dus niet kiezen welke nationaliteit hij liefst af zou staan.

  ASTM C1688 PDF

Er bestaat ondertussen een lijst met veilige landen op basis van dewelke wordt besloten welke vreemdelingen wel of niet kunnen worden teruggestuurd. Die bestond eigenlijk al. De Vreemdelingenwet van die recent weer werd aangepast door staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken N-VA is met name een aanpassing en opheffing van de wet van 28 maart op de vreemdelingenpolitie.

Die is ingevoerd voor ‘vreemdelingen die op basis van hun nationaliteit onderworpen zijn aan de visumplicht’, zo staat te lezen op de website van het Kruispunt Migratie-Integratie van het Agentschap voor Integratie een Inburgering.

Onderdanen van de EU-lidstaten punyenplan de Balkanlanden Kosovo inbegrepen komen niet in aanmerking voor een terugkeerpremie. De terugkeerpremie bedraagt per terugkeer: Het verminderenniet afschaffen, van kinderbijslag voor kinderen opgevoed in het buitenland maakte deel uit van het akkoord rond het vermijden van een Brexit tussen de Britse premier David Cameron en de Europese Unie. Wegens een technische aanpassing is het momenteel niet mogelijk om u uit te schrijven op deze nieuwsbrief.

70-point plan (Belgium)

Probeer het bij een volgende nieuwsbrief opnieuw. De integrale putnenplan kan u hier nalezen: Een ingescande versie uit De definitieve versie uit Maar niet altijd met evenveel succes.

Daarop schuift ze haar voorstel van de burgerschapsproef zie punt 28 naar voren. Bedankt voor uw begrip!