AEG CAFAMOSA CF 220 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

The form and function of your AEG coffee machine guarantee you. • straightforward operation and. • excellent, individual taste. • with the easiest of maintenance. Forum for owners of of all manufacturers (e.g. AEG CaFamosa CF ) with tips, maintenance and repair instructions. [DOWNLOAD] Manual Aeg Cafamosa Cf PDF. Search AEG . Free Download Program Aeg Cafamosa Bedienungsanleitung.

Author: Sharg Meztilmaran
Country: Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 1 April 2005
Pages: 132
PDF File Size: 14.40 Mb
ePub File Size: 12.39 Mb
ISBN: 746-4-78155-226-1
Downloads: 87069
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dijar

Laat het toestel hierbij ingeschakeld. Bonenreservoir vullen afbeelding 5 2. U krijgt nu een kopje extra sterke koffie. Voor het milieu Verpakkingsmateriaal niet zomaar weggooien. Als u nog eens op de toets “1 kopje” drukt, dan wordt de waterhardheid telkens een stand verhoogd, nl. Hierdoor worden de kopjes opgewarmd! Compartment for bedienungsanleitjng A Tips for a hotter coffee: Do not use the appliance if it is visibly damaged.

Afdruipbakje met koffiediklade, maar zonder aeh opnieuw inzetten en wachten tot het proces afgesoten is en het indicatielampje “1 kopje” brandt. Alle controlelampjes gaan uit.

De reiniging kan ook voordien zoals hieronder beschreven uitgevoerd worden.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze servicedienst. Maalgraad instellen afbeelding 6 2. Toestel “Spoelen” afbeelding 8 3. Het indicatielampje “Spoelen” knippert. Cleaning the coffee jug Proceed as follows: Geachte klant Gelieve deze gebruiksaanwijzing bedienungssnleitung door te nemen.

  LILIANE HAEGEMAN GOVERNMENT AND BINDING PDF

Er bestaat gevaar voor transportschade waarvoor we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden!

Sluit het deksel opnieuw. Let er bij het monteren op dat bedienungaanleitung delen goed aangebracht zijn. Om de gewenste vulhoeveelheid in te stellen, draait u de knop tijdens het zetten van de koffie langzaam van de grootste hoeveelheid naar links tot de koffieuitloop bij de gewenste vulhoeveelheid onderbroken wordt.

De garantietermijn wordt door reparaties niet verlengd. Kies naargelang uw smaak voor een kleine espresso draaiknop naar links cr of een grote schuimende koffie draaiknop naar rechts draaien.

Reiniging van buiten afbeelding 17, 18, 19, 20 Waterreservoir: Measure sories and spare parts only. De contacttijd van het water met de gemalen koffie is bij espressokoffie korter dan bij de traditionele filterkoffie. Snoervak afbeelding 3 Uw toestel beschikt aan de catamosa over een snoervak. It is vital to respect these warnings.

AEG-ELECTROLUX EBC54523AX Instructions Manual

Voor de regelmatige reiniging van de aan de binnenkant liggende delen beschikt uw toestel over een reinigingsprogramma duur ca. Close the service door. Informeer bij bedoenungsanleitung gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats. Important warnings are identified by these symbols. Reiniging van buiten afbeelding 19, 20 8. Wordt deze storing dan niet meer weergegeven, dan is het toestel opnieuw klaar voor gebruik.

  MANTUIREA PACATOSILOR PDF

Vul het waterreservoir tot aan de max. Press the two red release buttons inwards and at the same time pull the brewing unit outwards fig. Het reinigingsprogramma wordt voortgezet. Got it, continue to print. Deze handeling is nodig om het systeem met water te vullen.

Search: AEG Cafamosa CF – view online |

Enkel vloeibare geen poeder! Als teken dat het systeem gevuld moet worden, knipperen de groene indicatielampjes “1 kopje sterk”, “1 kopje normaal”, “Poeder “Spoelen” afbeelding 7. Na het gebruik in gewoon afwaswater, niet in de vaatwasmachine reinigen afbeelding 17, Cleaning The Coffee Jug Rinsing 7.

Het toestel niet openen of repareren. Automatische uitschakeling instellen Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan schakelt het toestel om veiligheidsredenen en om energie te sparen uit. Pre-ground coffee funnel Designated use A Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik en geef ze eventueel door aan een volgende eigenaar van het toestel.

De originele verpakking samen met de piepschuimdelen absoluut bewaren. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Afdruiprooster, afdruipbakje en koffiedikreservoir: